Arassoft Slider

© DenizSoft LBYSYazılım Çözümleri

Doğru ve Hızlı Raporlama

Raporlama

Numunelere ait cihazlardan alınan ya da elle girilen sonuçların bir merkezde toplanması, çapraz sorgulama ile verilerin analizi, raporlanması, ihtiyaç durumunda raporların e-imza ile imzalanıp dijital ortamda paylaşılmasını sağlar.

Güçlü yanımız “Performansı ölçmek, denetlemektir.”

Bu çözümlerin asıl amacı sadece raporlama değildir. Çalışılacak olan kurumlardaki birimlerin denetlenmesi, personelin performansının ölçülmesi, iş işleyiş süreçlerinin yönetilmesidir.


Numune Kabul Laboratuvarları

Numune Kabul Laboratuvarları


Numune Kabul Laboratuvarlarına uygun olarak geliştirilmiş, sektörde 15. yılını tamamlamış, konusunda uzman personellerin oluşturmuş olduğu bir alt yapıdır. Bu yapı sadece bir rapor alma sistemi değildir. Tamamen laboratuvar yönetimini sağlayan, ERP, cihazlarla haberleşen farklı modülleri sayesinde bir laboratuvarın tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir sistemdir.


Su Analiz Laboratuvarları

Su Analiz Laboratuvarları


Atık su, temiz su ve farklı kimyasal materyallerin takibinin yapıldığı kontrol, izleme, rutin takip prosedürlerinin oluşturulduğu ve kontrol edildiği bir sistemdir. Değer aralıkları belirtilebilir. Her noktadan yöneticilerle Mail, SMS, mesaj vb yöntemlerle iletişime geçebilir. Bu projede geliştirilmiş yazılımın asıl amacı kamu, toplum, otel, işletme gibi umuma açık olan yerlerdeki su kalitesini teftiş ve denetlemedir.


İşletme Laboratuvarları

İşletme Laboratuvarları


Deney, test, kalibrasyon laboratuvarlarında kullanılan, dökümantasyonları sağlayan, belirli eşik noktalarında kişi ve yöneticileri uyaran, nesnelerin interneti ile etkileşim sağlayan bir sistemdir. Kamu ve özel işletmelerin bu konudaki ihtiyaçlarına çözüm üretmek için tasarlanmıştır.


Yapı Denetim Laboratuvarları

Yapı Denetim Laboratuvarları


Yapı denetim laboratuvarlarının numunelerinin, deprem yönetmeliğine göre yapılan Karot, çekme, burulma, plastik etki deneylerinin takip edildiği bir sistemdir. Alınan numunelerin laboratuvara doğru bir şekilde iletilmesi ve sonuçların numune sahiplerine ulaştırılmasını sağlar.Referanslarımız


Daha fazla bilgi ve referanslarımız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.